Kasy fiskalne - Mały poradnik-co warto wiedzieć o kasie fiskalnej
Moje konto Moje konto

Kasy fiskalne - Mały poradnik-co warto wiedzieć o kasie fiskalnej

Kasy i drukarki fiskalne - mały poradnik

PODATNIKU - jeśli realizujesz sprzedaż towarów lub usług, również w zakresie handlu i gastronomii osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych  POSIADASZ ZOBOWIĄZANIE DO ZAINSTALOWANIA KASY FISKALNEJ.

ZAMONTOWANIE KASY FISKALNEJ

Kiedy jesteś już pewny, iz powinieneś zacząć rejestrować swoją sprzedaż poprzez kasy fiskalne zalecamy, abyś przygotował się do pracy na kasie odpowiednio wcześniej. Po pierwsze zobacz, od kiedy posiadasz zobowiązanie zamontowania kasy, w następnej kolejności dokonaj wyboru odpowiedniego dla Ciebie (Twojej branży/działalności) urządzenia fiskalnego. Idealnie rozwiązaniem jest,  kiedy zakupisz kasę fiskalną minimum parę dni przed ufiskalnieniem, aby mieć możliwość w trybie treningowym, bez żadnych konsekwencji podatkowych opanować obsługę urządzenia.


WYMAGANIA ODNOŚNIE URZĘDU SKARBOWEGO

  1. Należy pamiętać, aby zawiadomić właściwy US najpóźniej 1 dzień przed fiskalizacją o zaistniałym u Ciebie obowiązku i terminie instalacji kasy. Wzór zawiadomienia do US tyczącego się  ilości kas i miejsc ich instalacji (adresy). Przy większej ilości kas posiadasz prawo do rozłożenia zakupu na raty (1/5 kas miesięcznie w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych).

Po fiskalizacji kasy dostaniesz od serwisu uzupełniony druk Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy fiskalnej. Ten dokument fiskalny masz zobowiązanie przedłożyć w US do 7 dni od daty fiskalizacji (najlepiej osobiście z potwierdzeniem na kopii, czy też możesz przesłać pocztą listem poleconym i zachować potwierdzenie nadania).Na jego podstawie US nada Twojej kasie numer ewidencyjny o czym winien powiadomić Cię wysyłając do 3 tygodni odpowiednią informację (numer ten należy trwale nanieść na kasę). Jednak jeśli w tym terminie nie otrzymasz zawiadomienia z US " nie denerwuj się ", urzędnicy są bardzo zapracowani i mogą po prostu nie nadążać - cierpliwie czekaj. Możesz spokojnie pracować na kasie fiskalnej bez numeru ewidencyjnego.

Kiedy kupujesz kasę fiskalną, czy też drukarkę fiskalną nabywasz prawo do skorzystania z odpisu (90% wartości netto kasy, lecz nie więcej niż 700 zł.). Jednak, aby uzyskać ten odpis bezwzględnie zobligowany jesteś do spełnienia poniższych warunkówi:

1. jesteś właścicielem kasy,
2. masz dowód zapłaty za kasę (faktura gotówkowa, KP) - najlepiej od razu złożyć w US kserokopie tych dokumentów wraz z "Powiadomieniem podatnika....",
3. zainstalowałeś/sfinalizowałeś kasę lub drukarkę fiskalną w wyznaczonym terminie,
4. przed zaczęciem rejestrowania sprzedaży zgłosiłeś w US ilość i miejsca instalacji kas (patrz wyżej) ,
5. w ciągu 7 dni od ufiskalnienia (fizycznego aktywowania pamięci fiskalnej) zawiadomiłeś US (patrz wyżej),

BARDZO WAŻNE!

Posiadasz zobowiązanie do zwrotu odpisu, jeśli:

1. przestaniesz użytkować kasy/drukarki fiskalnej w okresie do 3 lat,
2. nie dokonasz w wyznaczonym terminie przeglądu technicznego urządzenia.


OBLIGATORYJNE OBOWIĄZKI PODATNIKA

Poniżej podane masz naistotniejsze rzeczy, które winieneś pamiętać:

1. wszystkie sprzedażę winny być ewidencjonowane poprzez kasy/drukarki fiskalne, natomiast paragon bezwzględnie trzeba dać kupującemu,
2. po zakończeniu sprzedaży w danym dniu należy zrobić raport dobowy fiskalny (nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym dniu),
3. npo zakończeniu danego miesiąca należy zrobić raport fiskalny za okres miesięczny,
4. bezwzględnie zlecać serwisowi nie rzadziej niź, co 24 miesięcy zrobienie przeglądu ustawowego kasy (drukarki),
5. przechowywać w odpowiednich warunkach raporty (przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego) i kopie paragonów (przez okres 2 lat od zakończenia roku podatkowego),
6. pilnować poprawności pracy na kasie/drukarce fiskalnej, szczególnie poprawnego zaprogramowania nagłówka, nazw towarów/usług i właściwego ich przyporządkowania do stawek VAT.

 

POSIADANIE FISKALNEJ KASY REZERWOWEJ

Kiedy zaistnieje u Ciebie awaria Twojej kasy fiskalnej (głównej) i kiedy ewidencjonowanie sprzedaży nie jest możliwe, musisz w celu dalszej sprzedaży użyć kasy rezerwowej. Jeśli nie zakupiłeś i nie posiadasz urządzenia rezerwowego, masz obowiązek zaprzestać realizować sprzedaż. 

OBLIGATORYJNY PRZEGLĄD USTAWOWY KASY/DRUKARKI FISKALNEJ

NIE RZADZIEJ NIŻ co 24 miesięcy mas OBLIGATORYJNE zobowiązaniez wezwać właściwy serwis i zlecić mu zrobienie przeglądu technicznego kasy. W wypadku realizowania przeglądu kasy fiskalnej zarówno prodycenci (dystrybutorzy), jak i delerzy OFERUJĄ BARDZO KORZYSTNE promocje (wydłużenie gwarancji na urządzenia fiskalne, czy też na moduły fiskalne), które dla Ciebie przynoszą BARDZO KONKRETNĄ wartość materialną.

KSIĄŻKA SERWISOWA KASY FISKALNEJ

Książka serwisowa kasy winna znajdować się w miejscu (przy kasie fiskalnej) i przez cały okres użytkowania kasy/drukarki fiskalnej. Na żądanie US (np. podczas kontroli) i serwisu (np. przy przeglądzie kasy) należy udostępnić książkę.

Jeżeli straciłeś (zagubienie, kradzież) książkę serwisową kasy masz zobowiązanie bezzwłocznie zawiadomić o tym US, a następnej kolejności (z kopią powiadomienia) zwrócić się do serwisu o wydanie duplikatu.

DOKONYWANIE KOREKT/ANULACJI NA KASIE FISKALNEJ

Jeżeli klient wycofa się z zakupu (np. stwierdza, że nie posiada wystarczającej gotówki), masz prawo cofnąć wybraną pozycję, czy też anulować cały paragon (storno). 

JEDNAK NALEŻY PAMIĘTAĆ, że możesz taką operację przeprowadzić TYLKO PRZED ZAKOŃCZENIEM SPRZEDAŻY , czyli naciśnięciem klawisza GOTÓWKA.

Jeżeli jednak sprzedaż została CAŁKOWICIE zakończona i wydrukowany został paragonu, kasa nie pozwali już na zrobienie korekty. W wypadku, kiedy klient podtrzymuje jednak wycofanie z transakcji (lub gdy to Ty błędnie sprzedałeś towar/usługę np. wprowadzając niewłaściwą cenę), trzeba sporządzić Protokół błędnej sprzedaży opisując sytuację i dołączając oryginał paragonu od klienta. Po dokonaniu błędnej sprzedaży, trzeba ponownie wystawić poprawnie wystawić już paragon dla klienta.

JEDNAK TRZEBA PAMIĘTAĆ, że w raporcie miesięcznym sprzedaż będzie powiększona, dlatego trzeba przygotować deklarację do US z uwzględnieniem błędnej sprzedaży (dlatego niezbędne jest spisywanie protokołów błędnej sprzedaży).