Jak działa kasa fiskalna? - Porady - Kasy fiskalne i drukarki fiskalne w najlepszych cenach
Moje konto Moje konto

Jak działa kasa fiskalna?

Jak działa kasa fiskalna?

Kasa fiskalna jest to urządzenie, które z nazwy ma za zadanie rejestrować sprzedaż w rozbiciu na wartość netto sprzedaży w poszczególnych stawkach VAT i należny do odprowadzenia podatek VAT. Z reguły kasa fiskalna jest urządzeniem elektronicznym, które może pracować w pełni samodzielnie, jak również stanowić część większej struktury połączonych ze sobą urządzeń fiskalnych.Kasa fiskalna, która jest połączona z komputerem, czy też w większej strukturze działa w trybie off-line. Tryb off-line charakteryzuje się tym, iż sprzedaż odbywa się w całości samodzielnie na kasie. Dopiero na wyraźny rozkaz ze strony programu nadzorczego znajdującego się na komputerze realizowana jest transmisja.

 

Podczas transmisji do kasy mogą być przekazane dane:

1. nowe towary / usługi do sprzedaży
2. zmodernizowane obecnie zaprogramowane w kasie towary / usługi
3. zmienione parametry pracy kasy
4. zmienione stawki VAT
5. zmieniony nagłówek drukowany na paragonach emitowanych przez kasę fiskalną

W drugą stronę z kasy fiskalnej do programu na komputerze przekazywana jest sumaryczna wartość sprzedaży bez rozbicia na poszczególne paragony.

Z tego też tytułu w programie na komputerze mogą zaistnieć rozbieżności magazynowe, gdyż kasa nie pilnuje stanu magazynowego, który został wprowadzony w programie nadzorczym na komputerze.

Obecnie postała nowa generacja kas fiskalnych, która dzięki wykorzystaniu transmisji za pomocą sieci LAN, GPRS, Bluetooth umożliwia kontakt z „chmurą”, gdzie znajduje się system do zarządzania pracą kasy. Dzięki temu możliwe stało się wykorzystanie praktycznie bezobsługowej komunikacji z kasą fiskalną. Podczas pracy kasjera istnieje możliwość komunikowania się z kasą, pobierania z kasy wielu istotnych danych. Nowa generacja kas fiskalnych umożliwi zarządzającemu firmą błyskawiczne reagowanie na wszelkie potrzeby zaistniałe w firmie, bez konieczności stałego pobytu w samej firmie. Dzięki stworzonym aplikacjom na komórki i tablety zarządzający mając jedynie dostęp do internetu może sprawować rzeczywistą kontrolę nad działaniem firmy. Rozwój technologii coraz bardziej zaciera różnice pomiędzy drukarkami fiskalnymi (pracującymi w trybie on-line – bezpośrednia komunikacja programu na komputerze z drukarką fiskalną, całość sprzedaży realizuje się w programie, drukarka jedynie rejestruje sprzedaż), a kasami fiskalnymi.

Obecnie powstały również dwie nowe kategorie kas fiskalnych:

a. kasy fiskalne on-line, które z zasady w czasie rzeczywistym komunikują się w sieci z jednostkami nadzorczymi (programy, serwery, aplikacje).

b. kasoterminale, które poza komunikacją w trybie rzeczywistym z jednostkami nadrzędnymi (programy, serwery, aplikacje) posiadają również wbudowane terminale płatności bezgotówkowej.

Można więc zauważyć ogromny postęp w rozwoju budowy i oprogramowania kas fiskalnych, które są oferowane w Polsce lub które lada dzień będą oferowane w Polsce.

Najnowsza generacja kas fiskalnych to:

a. komunikacja on-linowa z kasami fiskalnymi

b. bardziej rozbudowane i dokładniejsze możliwości zarządzania i nadzorowania przebiegiem zarówno sprzedaży, jak i dostaw

c. dokładniejsze i pełniejsze nadzorowanie nad personelem

d. możliwość monitorowania działalności firmy z każdego miejsca, gdzie jest dostęp do internetu za pośrednictwem komórki, czy tabletu

e. o wiele łatwiejsza praca na samej kasie fiskalnej, gdyż coraz częściej standardowa klawiatura i mały wyświetlacz, jest zastępowane przez wysokiej jakości dotykowy ekran pracujący na aplikacji androidowej. Towar zaczyna być również przedstawiany w postaci graficznej, jak na rozbudowanych systemach POS.

f. korzystanie z najnowszych osiągnięć technologicznych i programistycznych