Moje konto Moje konto

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego fiskalnekasy.com i Sprzedającym jest firma: "SOFT-BIT" , 44-100 GLIWICE, ul. Chorzowska 44b
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej: I/817/96 Prezydent miasta Gliwic
  • NIP: 6311065453
  • INTELIGO: nr konta - 50 1020 5558 1111 1146 3680 0020
  • mBank: nr konta - 62 1140 2004 0000 3202 6172 6780
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z treścią regulaminu sklepu i akceptacją jego warunków.
 3. W związku ze szczególną specyfiką branżową sklep obsługuje wyłącznie podmioty gospodarcze, którym w momencie dokonania przez nich zakupu w sklepie jest wystawiana faktura VAT bądź paragon fiskalny.

II. ZAMÓWIENIA

 1. Pierwszy zakup wymaga podania dokładnych danych Klienta, niezbędnych do realizacji zamówienia oraz wystawienia dowodu zakupu (faktura VAT), bądź paragonu fiskalnego.
 2. Sklep internetowy umożliwia złożenie zamówienia:
  • online za pośrednictwem sklepu internetowego www.soft-bit.pl
  • pocztą elektroniczną, pod adresem: sklep@soft-bit.pl lub biuro@soft-bit.pl
  • telefonicznie, pod numerami: 032 270-39-37 lub 032 733-53-46
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest zarejestrowanie się, prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, na stronach sklepu internetowego lub wysłanie zamówienia mailowo z podaniem wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do jego realizacji.
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą realizowane
 5. SOFT-BIT zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 6. Złożenie zamówienia zobowiązuje Klienta do odbioru towaru.
 7. Podane przez Klienta adres e-mail i telefon mogą zostać wykorzystane do realizacji zamówienia.
 8. Czas realizacji: Towary dostępne w magazynie wysyłamy do 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, SOFT-BIT zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. Dotyczy to w szczególności braku towaru w obrocie, błędnie podanej ceny końcowej dla klienta, nieprzewidzianej zmiany cen fabrycznych, braku potwierdzenia przez Klienta lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 10. W przypadku braku zamówionego towaru sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o najszybszym możliwym terminie realizacji zamówienia, zaś Klient podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

III. DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać formy dostawy i płatności, zgodnie z formularzem zamówienia.
 2. Formy dostawy:
  • dowóz przez pracownika do 10 km od siedziby firmy
  • wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS; czas dostawy 24 godziny (w dni robocze) lub Poczty Polskiej
  • odbiór własny w firmie SOFT-BIT
 3. W momencie odbioru przesyłki, odbiorca powinien sprawdzić, czy przesyłka jest oryginalnie zapakowana. W przypadku stwierdzenia, że taśmy zostały naruszone lub paczka jest uszkodzona w sposób widoczny, należy w obecności kuriera spisać protokół. Po odbiorze, należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z przedmiotem zamówienia oraz czy towary nie są uszkodzone. W razie wykrycia nieprawidłowości, należy spisać protokół i skontaktować się z naszą firmą. Protokół odbioru spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji.
 4. Formy płatności
  • przedpłata - przelew na nasze konto; w tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia podanego w szczegółach zamówienia i e-mailu.
  • pobranie - zapłata przy odbiorze paczki od kuriera
 5. Zapłata za zakupiony sprzęt o wartości powyżej 4999 brutto.
  W wypadku dokonania zakupu o wartości powyżej 4999 brutto klient ma obowiązek wpłacić a konto zamówionego w sklepie sprzętu zaliczkę w wysokości 35% wartości zamówionego sprzętu. Dopiero po dokonaniu na konto sklepu wpłaty zaliczki zamówienie klienta będzie realizowane.
  Niniejszy punkt nie dotyczy zakupu urządzeń fiskalnych.

IV. GWARANCJE, REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Towary sprzedawane w sklepie internetowym SOFT-BIT są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.
 2. W przypadku reklamacji na urządzenia fiskalne przed ich fiskalizacją należy kontaktować się wyłącznie z firmą SOFT-BIT w celu ustalenia sposobu ich dostarczenia.
 3. W przypadku konieczności wysyłki wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Klient otrzymał przy zakupie (okablowanie, sterowniki, instrukcje itp., wraz z kopią dowodu zakupu) i przesłać, na swój koszt, na adres: SOFT-BIT Dariusz Gradzik ul. Chorzowska 44b 44-100 GLIWICE. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków reklamowany sprzęt będzie odsyłany na koszt adresata.
 4. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie od 7 do 14 dni.
 5. Towar po naprawie jest wysyłany do adresata na koszt firmy SOFT-BIT lub dowożony.
 6. W przypadku braku możliwości usunięcia wady towar zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku gdy jest on już niedostępny, zaproponujemy inny towar, bądź zwrócimy pieniądze.
 7. Zwroty Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie dziesięciu dni od dnia wydania towaru.
 8. Zwroty w przypadku urządzeń fiskalnych dotyczą tylko i wyłącznie urządzeń przed fiskalizacją.
 9. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego używania, w oryginalnym opakowaniu, do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć oryginał faktury oraz podać numer konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze.
 10. Zwrot wartości produktu dokonamy na podany rachunek bankowy w terminie 7 dni.
 11. Nie podlegają zwrotowi koszty dostawy oraz odesłania towaru do firmy SOFT-BIT.
 12. Urządzenia fiskalne po ich fiskalizacji przez uprawnioną firmę nie podlegają zwrotowi i są serwisowane wyłącznie przez tę firmę.
 13. SOFT-BIT nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych pod adresem firmy za pobraniem.
 14. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności spedytora.
 15. Towar, którego zwrot, reklamacja lub wymiana nie zostanie uznana (odesłanie po upływie wymaganego terminu, brak wymaganych dokumentów lub oryginalnego opakowania itp.) będzie odesłany na koszt Klienta.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. SOFT-BIT ogranicza zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum oraz gwarantuje ich wykorzystanie wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane Klienta będą przez nas przetwarzane zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych tylko w związku z realizacją zamówień. Dane nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane innym podmiotom lub przetwarzane dla innych celów. Administratorem bazy danych osobowych jest SOFT-BIT. Każdej osobie przesyłającej wypełniony formularz przysługuje prawo i możliwość wglądu do własnych danych i ich korekty oraz uprawnienia wynikające z art. 32, ust. 1 pkt. 7 i 6 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
 3. Rejestrujący się w sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zamówienia oraz przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin oraz umowa kupna - sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu www.soft-bit.pl jest wyrażona i rozumiana w języku polskim.
 2. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271)